Keno numero en forme


Analiza liczb parzyste / nieparzyste Analiza ta umożliwia przeprowadzenie obliczeń, których wynikiem będzie podział liczb losowanych w danym losowaniu na parzyste i nieparzyste wraz z ich procentowym udziałem.
Na skrzyżowaniu poszczególnych wierszy i kolumn wyświetlana jest ilość wystąpień poszczególnych par liczb.
Po kliknięciu, pojawia się dodatkowe okno, w którym jest możiwość obejrzenia reprezetancji graficznej każdego zestawu w ustalonym w ZWUv3 zakresie.
I tak kolejno: Liczba L1 - liczba ze wskazanej kolumny Liczba L2 - liczba ze wskazanego wiersza Ilość wystąpień L1 - ile razy wystąpiłą liczba L1 w zadanym zakresie Ilość wystąpień L2 - ile razy wystąpiłą liczba L2 w zadanym zakresie Razem L1.Cechy i korzyści: Dzięki neutralnej stylistyce, naczynia z serii keno z powodzeniem funkcjonują w różnych wnętrzach.Oczywiście otrzymane wyniki można wydrukować, zapisać do pliku tekstowego oraz wyeksportować (pierwsze 20 zestawów) do pliku *.zst, czyli pliku 'Zestawów własnych użytkownika'.Wywoływana jest poprzez kliknięcie na kolumnę z liczbą.zakres godzinowy (12:XX - oznacza losowania w godzinach 12:00 - 12:55) Liczba - liczba, która wypadała najczęściej/najrzadziej w danej godzinie Ilość - ilość wystąpień w/w liczby Wykres ilościowy - graficzne przedstawienie ilości wystąpień liczb Naciskając na nagłówki tabeli można posortować dane względem wybranej kolumny.20 z których analizowane są wszystkie kombinacje i wyświetlane są zestawy (max.Jeśli liczba w danym losowaniu została wylosowana, tło oznaczone jest kolorem żółtym z daną liczbą.Tabela znajdująca się po prawej stronie okna wskazuje ilości trafionych "Plusów piątek, czwórek, trójek, dwójek i jedynek w zadanym przedziale losowań.W tym celu quine loto attignat należy wybrać żądany zakres losowań oraz ilość liczb w zestawie, czyli ilo liczbowe zestawy mają być analizowane.Po naciśnięciu przycisku 'Znajdź' opcje nad tabelą stają się aktywne.Wyn Aktualizacja ze strony (opcjonalne) Aktualzaicja ze strony jest dostępna spod rozwinięcia przycisku aktualizacji lub z menu 'Opcje' i służy do próby aktualizacji bazy wyników Keno, gdy ich brak jest znaczny (kilka dni, tygodni i więcej).
Na podstawie tych 2 współczynników oraz ilości wystąpień i długości przerwy, obliczany jest globalny współczynnik, którego wartość pozwala na wytypowanie zestawu liczb.
Oczywiście zjawisko to nie występuje zawsze, natomiast dzięki tej analizie można znaleźć takie godziny (i minuty) kolejnych losowań, w których to zjawisko występuje.To learn more, view our.Po naciśnięciu 'Znajdź' program przeprowadzi analizę i wyświetli wyniki w tabeli.W tym celu należy: zaznaczyć 'Bez kryterium' - aby obliczyć i wyświetlić występowanie wszystkich par liczb lub odznaczyć 'Bez kryterium' i wybrać opcję (więcej i dokładnie / mniej i dokładnie) ilości wystąpień par liczb.Powyżej (w dolnej części mniejszej tabeli) znajduje się analogiczny obszar związany z tą tabelą, gdzie pojawiają się informacje o przerwie w wystąpieniu wskazanej ilości liczb z zestawu.Mapy mogą być prezentowane w dwóch wariantach: poziomym (domyślny) oraz pionowym.Po prawej stronie znajduje się tabela z wynikami analizy.Po wybraniu tej opcji w oknie dopisywania data ustawia się automatycznie na datę pierwszego brakującego losowania, co umożliwia wprowadzenie poszczególnych, kolejnych losowań.Po użyciu przycisku 'Znajdź tabela wypełni się wartościami.Okno reprezentacji graficznej można maksymalizować celem uzyskania lepszego wyglądu wykresu.Wyniki analizy można eksportować do pliku CSV, TXT i html oraz wydrukować na drukarce.Uwagi: W zależności od ustalenia parametru/kierunku poszukiwań, należy odpowiednio ustalić datę/czas losowania bazowego.Znając czas (godzinę i minutę można potencjalnie ustalić, iż w kolejnej godzinie może ponownie zostać wylosowanych wiele takich samych liczb co w poprzednich godzinach.
Zestawy własne użytkownika v3 - Reprezentacja graficzna zestawu.


Sitemap